Dlaczego my?

Ochrona jest często postrzegana jako zło konieczne związane z poniesionymi kosztami. Mając tego pełną świadomość stawiamy sobie za cel osiąganie wyników, które nie tylko pokrywają koszt obecności ochrony, ale dają również istotny spadek strat ponoszonych przez naszych klientów gwarantując jednocześnie wysoki poziom bezpieczeństwa.


Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i specjalizacji osiągamy wysoką jakość usługi i stale aktualizujemy naszą wiedzę.

Wypracowaliśmy wyjątkowy system obsługi klientów poprzez wydelegowanie osobnych struktur organizacyjnych do obsługi poszczególnych kontrahentów. Z dumą i satysfakcją możemy powiedzieć, że nasi Klienci czerpią z tego wymierne korzyści.


Nie jesteśmy firmą dla, której priorytetem jest zatrudnienie pracowników z grupa inwalidzką w celu obniżenia kosztów.


Wyróżnia nas to, że potrafimy realizować podstawową ochronę z uwzględnieniem specyfiki działalności Klienta proponując dodatkowe rozwiązania. Proponowane przez nas metody są skoncentrowane na osiąganie zakładanych celów.

To nie niski koszt godziny ochrony jest wyznacznikiem współpracy z naszą firmą, lecz wysoka efektywność w postaci policzalnych i zauważalnych wskaźników. Tylko tak rozumiana efektywność w obszarze ograniczania strat ponoszonych przez Klientów i obszarze wymiernego bezpieczeństwa jest dla nas satysfakcjonująca zawodowo.