Indywidualne podejście do Klienta

Pomimo podobieństw branżowych każdy Klient ma swoje indywidualne cechy i rozwiązania.

Dlatego też zakładamy indywidualny tryb obsługi delegując do każdego strategicznego Klienta zespoły kadry kierowniczej oraz specjalistów ds. ochrony i pracowników. Tak przygotowane struktury naszej firmy mogą skoncentrować się na indywidualnych potrzebach Klienta i realizować ochronę w sposób satysfakcjonujący.

Wychodząc naprzeciw potrzebom naszych Klientów organizujemy pracę naszym pracownikom w sposób dający możliwość całkowitego poznania specyfiki usługobiorcy.


W ochronie nie ilość, ale jakość jest wyznacznikiem rzetelnie wykonanej usługi.


Każdy zgłaszający się do nas Klient może liczyć na indywidualne podejście polegające na propozycji skonfigurowania naszej usługi w zależności od jego potrzeb.

Ilość środków ochrony fizycznej i technicznej powinna być dostosowana do potrzeb wynikających z zagrożeń. Dlatego też najpierw zweryfikujemy ewentualne zagrożenia i wspólnie ustalimy co poprzez naszą usługę zamierza osiągnąć Klient. Zawsze słuchamy Klienta i staramy się wspólnie z nim ustalić najbardziej efektywny sposób ochrony. Zawsze dopuszczamy możliwość stosowania modyfikacji wybranych rozwiązań. Ostatecznego wyboru konfiguracji sposobów ochrony dokonuje Klient przy naszym doradztwie wskazującym na mocne i słabe strony wybranego rozwiązania.

Każdy Klient zwracając się do nas może liczyć na przygotowanie analizy w postaci tzw. oceny ryzyka. Na podstawie przeprowadzonej analizy zostanie sporządzony plan ochrony i możliwe opcje konfiguracji zastosowanych środków ochrony. Dokonując wspólnego wyboru jesteśmy przekonani, że nie dojdzie do przerostu środków alarmowych lub telewizji dozorowej względem fizycznych możliwości ich obsługi.

Naszym celem nie jest sprzedanie Klientowi jak największej ilości kamer i czujników oraz abonamentu. Naszym celem jest skonfigurowanie usługi ochrony dającej Klientowi poziom bezpieczeństwa adekwatny do zagrożeń.